Opzichter

In het n.t. komen we o.a. het woord episkopos tegen, opziener der gemeente, waar ons ‘bisschop’ vandaan komt (Hand. 20:28; Fil. 1:13; Tit. 1:7). In het Gr. o.t. zijn ‘episcopen’ priesters die...

Orpa

De weerspannige, schoondochter van Naomi, die achterbleef in Moab (Ruth 1:4 vv).

Othniel

Mijn kracht is God, de eerste richter van Israël na de dood van Jozua. Hij versloeg de koning van Aram Kusan Rimataim (di. dubbele schurk!, Richt. 3:9 vv).

Oude van dagen

Hoogbejaarde, de wijze raadsman, gerespecteerd door het volk (1 Sam. 24:14; 1 Kon. 12:6; KI. 5:12, 14) en in het boek Daniël aanduiding van God die een rechtszitting houdt: de eerbiedwaardige, wijze...