Deel

In de gewone betekenis is het woord deel een gedeelte van een groter geheel. In de Bijbel vinden we dat vaak terug: Een deel van het zaad, zoals bijvoorbeeld beschreven in Matthéüs...

Dal

Een dal is een langgerekt laag gebied in het landschap, vaak tussen hoogvlakten, heuvels of bergen. Een dal wordt soms ook wel een vallei genoemd. De meeste dalen zijn ontstaan door de...

Duizend

Is in de bijbel meest een groot rond getal (Gen. 20:16; Ex. 20:6; Deut. 1:11; Ps. 84:11), vooral als legereenheid (Num. 31:4; 1 Sam. 29:2; 2 Sam. 18:4). Het Hebreeuwse woord voor...

Dwaas

Over de dwaas in tegenstelling tot de wijze wordt vooral in Spreuken, Prediker en de Psalmen gesproken. De dwaas is niet de geestelijk gestoorde, de onvolwaardige of de zot met de narrenkap,...