Arm

Het woord arm kan duiden op het lichaamsdeel (anatomie) of op het niets of bijna niets bezitten (armoede). Zie voor arm als bijvoeglijk naamwoord ook ‘Arme, de’. Arm kan ook slaan op...

Ammi

Ammi betekent ‘mijn volk’. Ben-Ammi was een van de zonen van Lot, verwekt bij zijn jongste dochter (Genesis 19:38). Zijn naam betekent ‘zoon van mijn volk’. De nakomelingen van Ben-Ammi zijn de...

Allerhoogste

Het Hebreeuwse woord ‘elyown/el-yone’ wordt onder andere gebruikt ter aanduiding van de ligging van een stad: ‘bovenste Beth-Hóron’ (Jozua 16:5), of ter aanduiding van de positie van iets, zoals ‘den oppersten korf’...

Almachtige

Het woord almachtig betekent: alle macht hebbend, onbeperkt in macht, oppermachtig, met macht over alles en iedereen.God is almachtig. De almacht van God is Zijn vermogen om alles te doen wat Hij wil. Als...

Alfa en Oméga

De alfa is de eerste en oméga de laatste letter van het Griekse alfabet. God en Christus noemen zich de Alfa en de Oméga, het Begin en het Einde: (Openbaring 1:8) “Ik...