Allerhoogste

Het Hebreeuwse woord ‘elyown/el-yone’ wordt onder andere gebruikt met betrekking tot de ligging van een stad: ‘hoog Beth Choron’ (Jozua 16:5), of ter aanduiding van de positie van iets, zoals ‘de bovenste mand’ (Genesis 40:17), ‘de Bovenpoort’ (2 Koningen 15:35), of ‘de bovenste voorhof’ (Jeremia 36:10).
Het woord ‘elyown’ komt 53 maal voor in de Hebreeuwse Bijbel. Het heeft een opvallende functie, want van alle keren dat ‘elyown’ voorkomt, wordt het 31 keer met een bijzondere betekenis gebruikt met betrekking tot de Heere God: Allerhoogste, Verhevene, Meest verheven. De aanduiding ‘Allerhoogste’ voor God komt vooral voor in poëtische teksten, voornamelijk in de Psalmen. ‘Elyown’ is dan dus een dichterlijk woord, gebruikt tot Gods eer.

Melchizédek, koning van Salem, was een priester van de Allerhoogste God (Genesis 14:18) “En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods”.
In Lukas wordt Maria’s kind ‘Zoon van de Allerhoogste’ genoemd:
(Lukas 1:31) “En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. (32) Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven.”

Het woord ‘Allerhoogste’ komt 31 keer voor in de Bijbel.


Zoekterm

Geef de zoekterm(en)


Vertalingen

Engels: …

Duits: …

Hebreeuws: … Volgens Strong

Grieks: … Volgens Strong


Betekenis

van Dale

Strong  (via The Word)


Typologie

Geen duidelijke typologische betekenis bekend.


Verdieping

Geen Gegevens


Bijbelverzen

Het woord komt in 89 bijbelverzen voor:

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies en gaat u akkoord met ons cookiebeleid.  Meer info