Berith


Naam van een afgod

Betekenis: Verbonden – verbond – samen eten

Zie: Baäl- Berith

Bijbelverzen:

(Richteren 9:46) Als alle burgers des torens van Sichem dat hoorden, zo gingen zij in de sterkte, in het huis van den god Berith.

Deel dit artikel op: