Aäron


De broer van Mozes en Mirjam, de eerste en stamvader van de priesters (Éxodus 4:14, Ezra 7:1,Psalmen 115:10, Psalmen 118:3,. Hij is de ‘profeet’ van Mozes, als gezalfde een vorst in Israël en met Mozes bevrijder van Israël. Maar ook voorganger bij de afgoderij van het gouden kalf en samen met Mirjam rebels tegen het gezag van Mozes (Éxodus 7:1, Leviticus 4:5, Jozua 24:5, Éxodus 32, Numeri 12, Éxodus 17:8-15).

Betekenis

Betekenis onduidelijk, mogelijk: Zeer Hoog, verheven berg of verlicht, lichtbrenger.

Algemeen

Geslacht: Man
Periode: ca. 1360 voor Christus.
Hebreeuws: אַהֲרֹן
Grieks: ααρων

Familie

Stam: Levi
Vader: Amram
Moeder: Jochebed
Broer(s): Mozes
Zus(sen): Mirjam
Gehuwd met: Eliseba
Kinderen: Nadab, Abihu, Itamar, Eleazar

Symboliek

(c) Aaron is op veel manieren een type van Christus. Toen hij eenmaal per jaar het heilige der heiligen binnenging met het bloed van een dier, ging onze Here Jezus de hemel binnen met Zijn eigen bloed, niet slechts één keer per jaar, maar voor altijd. Aäron droeg de namen van de twaalf stammen op zijn schouders, dus draagt ​​de Christus Zijn volk en hun lasten op Zijn schouders. Aäron droeg het borstschild van twaalf stenen over zijn hart en onze Heiland draagt ​​zijn eigen kinderen op zijn hart. Aäron droeg een gouden band op zijn voorhoofd met het opschrift ‘Heiligheid voor de Heer’. Onze Heer Jezus was dus heilig, zuiver en volmaakt in al zijn wegen, woorden en karakter. Aäron werd door God gekozen (Hebreeën 5:4) als de Hogepriester, en God koos Christus om onze Hogepriester te zijn. De kleding van Aäron werd door God voorgeschreven en heette heilige klederen. Dus het kleed van onze Here Jezus wordt “het kleed der gerechtigheid, de klederen der zaligheid” genoemd (Jesaja 61:10)

Bijbelverzen

xodus 4:14, Éxodus 4:27, Éxodus 4:28, Éxodus 4:29, Éxodus 4:30, Éxodus 5:1, Éxodus 5:4, Éxodus 5:20, Éxodus 6:13, Éxodus 6:20, Éxodus 6:23, Éxodus 6:25, Éxodus 6:26, Éxodus 6:27, Éxodus 7:1, Éxodus 7:2, Éxodus 7:6, Éxodus 7:7, Éxodus 7:8, Éxodus 7:9, Éxodus 7:10, Éxodus 7:19, Éxodus 7:20, Éxodus 8:5, Éxodus 8:6, Éxodus 8:8, Éxodus 8:12, Éxodus 8:16, Éxodus 8:17, Éxodus 8:25, Éxodus 9:8, Éxodus 9:27, Éxodus 10:3, Éxodus 10:8, Éxodus 10:16, Éxodus 11:10, Éxodus 12:1, Éxodus 12:28, Éxodus 12:31, Éxodus 12:43, Éxodus 12:50, Éxodus 16:2, Éxodus 16:6, Éxodus 16:9, Éxodus 16:10, Éxodus 16:33, Éxodus 16:34, Éxodus 17:10, Éxodus 17:12, Éxodus 18:12, Éxodus 19:24, Éxodus 24:1, Éxodus 24:9, Éxodus 24:14, Éxodus 27:21, Éxodus 28:1, Éxodus 28:2, Éxodus 28:3, Éxodus 28:4, Éxodus 28:12, Éxodus 28:29, Éxodus 28:30, Éxodus 28:35, Éxodus 28:38, Éxodus 28:40, Éxodus 28:41, Éxodus 28:43, Éxodus 29:4, Éxodus 29:5, Éxodus 29:9, Éxodus 29:10, Éxodus 29:15, Éxodus 29:19, Éxodus 29:20, Éxodus 29:21, Éxodus 29:24, Éxodus 29:26, Éxodus 29:28, Éxodus 29:29, Éxodus 29:32, Éxodus 29:35, Éxodus 29:44, Éxodus 30:7, Éxodus 30:8, Éxodus 30:10, Éxodus 30:19, Éxodus 30:30, Éxodus 31:10, Éxodus 32:1, Éxodus 32:2, Éxodus 32:3, Éxodus 32:5, Éxodus 32:21, Éxodus 32:22, Éxodus 32:25, Éxodus 32:35, Éxodus 34:30, Éxodus 34:31, Éxodus 35:19, Éxodus 38:21, Éxodus 39:1, Éxodus 39:27, Éxodus 39:41, Éxodus 40:12, Éxodus 40:13, Éxodus 40:31, Leviticus 1:5, Leviticus 1:7, Leviticus 1:8, Leviticus 1:11, Leviticus 2:2, Leviticus 2:3, Leviticus 2:10, Leviticus 3:2, Leviticus 3:5, Leviticus 3:8, Leviticus 3:13, Leviticus 6:9, Leviticus 6:14, Leviticus 6:16, Leviticus 6:18, Leviticus 6:20, Leviticus 6:25, Leviticus 7:10, Leviticus 7:31, Leviticus 7:33, Leviticus 7:34, Leviticus 7:35, Leviticus 8:2, Leviticus 8:6, Leviticus 8:12, Leviticus 8:13, Leviticus 8:14, Leviticus 8:18, Leviticus 8:22, Leviticus 8:24, Leviticus 8:27, Leviticus 8:30, Leviticus 8:31, Leviticus 8:36, Leviticus 9:1, Leviticus 9:2, Leviticus 9:7, Leviticus 9:8, Leviticus 9:9, Leviticus 9:12, Leviticus 9:18, Leviticus 9:21, Leviticus 9:22, Leviticus 9:23, Leviticus 10:1, Leviticus 10:3, Leviticus 10:4, Leviticus 10:6, Leviticus 10:8, Leviticus 10:12, Leviticus 10:16, Leviticus 10:19, Leviticus 11:1, Leviticus 13:1, Leviticus 13:2, Leviticus 14:33, Leviticus 15:1, Leviticus 16:1, Leviticus 16:2, Leviticus 16:3, Leviticus 16:6, Leviticus 16:8, Leviticus 16:9, Leviticus 16:11, Leviticus 16:21, Leviticus 16:23, Leviticus 17:2, Leviticus 21:1, Leviticus 21:17, Leviticus 21:21, Leviticus 21:24, Leviticus 22:2, Leviticus 22:4, Leviticus 22:18, Leviticus 24:3, Leviticus 24:9, Numeri 1:3, Numeri 1:17, Numeri 1:44, Numeri 2:1, Numeri 3:1, Numeri 3:2, Numeri 3:3, Numeri 3:4, Numeri 3:6, Numeri 3:9, Numeri 3:10, Numeri 3:32, Numeri 3:38, Numeri 3:39, Numeri 3:48, Numeri 3:51, Numeri 4:1, Numeri 4:5, Numeri 4:15, Numeri 4:16, Numeri 4:17, Numeri 4:19, Numeri 4:27, Numeri 4:28, Numeri 4:33, Numeri 4:34, Numeri 4:37, Numeri 4:41, Numeri 4:45, Numeri 4:46, Numeri 6:23, Numeri 7:8, Numeri 8:2, Numeri 8:3, Numeri 8:11, Numeri 8:13, Numeri 8:19, Numeri 8:20, Numeri 8:21, Numeri 8:22, Numeri 9:6, Numeri 10:8, Numeri 12:1, Numeri 12:4, Numeri 12:5, Numeri 12:10, Numeri 12:11, Numeri 13:26, Numeri 14:2, Numeri 14:5, Numeri 14:26, Numeri 15:33, Numeri 16:3, Numeri 16:11, Numeri 16:16, Numeri 16:17, Numeri 16:18, Numeri 16:20, Numeri 16:37, Numeri 16:40, Numeri 16:41, Numeri 16:42, Numeri 16:43, Numeri 16:46, Numeri 16:47, Numeri 16:50, Numeri 17:10, Numeri 18:1, Numeri 18:8, Numeri 18:20, Numeri 18:28, Numeri 19:1, Numeri 20:2, Numeri 20:6, Numeri 20:8, Numeri 20:10, Numeri 20:12, Numeri 20:23, Numeri 20:24, Numeri 20:25, Numeri 20:26, Numeri 20:28, Numeri 20:29, Numeri 25:7, Numeri 25:11, Numeri 26:1, Numeri 26:9, Numeri 26:59, Numeri 26:60, Numeri 26:64, Numeri 27:13, Numeri 33:1, Numeri 33:38, Numeri 33:39, Deuteronomium 9:20, Deuteronomium 10:6, Deuteronomium 32:50, Jozua 21:4, Jozua 21:10, Jozua 21:13, Jozua 21:19, Jozua 24:5, Jozua 24:33, Richteren 20:28, 1 Samuël 12:6, 1 Samuël 12:8, 1 Kronieken 6:3, 1 Kronieken 6:49, 1 Kronieken 6:50, 1 Kronieken 6:54, 1 Kronieken 6:57, 1 Kronieken 15:4, 1 Kronieken 23:13, 1 Kronieken 23:28, 1 Kronieken 23:32, 1 Kronieken 24:1, 1 Kronieken 24:19, 1 Kronieken 24:31, 2 Kronieken 13:9, 2 Kronieken 13:10, 2 Kronieken 29:21, 2 Kronieken 31:19, 2 Kronieken 35:14, Ezra 7:5, Nehémia 10:38, Nehémia 12:47, Psalmen 77:20, Psalmen 99:6, Psalmen 105:26, Psalmen 106:16, Psalmen 115:10, Psalmen 115:12, Psalmen 118:3, Psalmen 133:2, Micha 6:4, Lukas 1:5, Handelingen 7:40, Hebreeën 5:4, Hebreeën 7:11, Hebreeën 9:4

Deel dit artikel op: