Openbaring (HSV)

Openbaring 1 Openbaring 1:1 De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en...

Judas (HSV)

Judas 1 Judas 1:1 Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jakobus, aan de geroepenen, die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard:Judas 1:2...

3 Johannes (HSV)

3 Johannes 1 3 Johannes 1:1 De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb.3 Johannes 1:2 Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u...

2 Johannes (HSV)

2 Johannes 1 2 Johannes 1:1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid...

1 Johannes (HSV)

1 Johannes 1 1 Johannes 1:1 Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben...

2 Petrus (HSV)

2 Petrus 1 2 Petrus 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kost­baar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God...