Zoon des mensen

Een titel van Jezus die eig. niets anders betekent dan: mensenkind, mens (Ps. 8:5; Ez. 2:1). Maar door Dan. 7:13 heeft dit woord ‘mens’ een bijzondere, messiaanse betekenis gekregen. Jezus heeft zich...

Zoon Gods

Een aanduiding van een engel, Israël of de koning (Messias). De zonen Gods (Gen. 6:2; Ps. 29:1; Job 1:6) zijn de hemelse wezens, afvallige engelen of de dienaren voor Gods troon. Als...