Zoon des mensen


Een titel van Jezus die eig. niets anders betekent dan: mensenkind, mens (Ps. 8:5; Ez. 2:1). Maar door Dan. 7:13 heeft dit woord ‘mens’ een bijzondere, messiaanse betekenis gekregen. Jezus heeft zich in deze richtende machthebber herkend als de rechter van de eindtijd en als vernieuwer van de wereld (Matt. 9:6; 13:41; 16:27; 19:28; Luc. 17:22).

Deel dit artikel op: