Loon

Dat gehoorzaamheid aan God en het volgen van Zijn aanwijzingen heilzaam is voor een volk en voor individuele gelovigen, is een gedachte die we vaak tegenkomen in de bijbel. ‘Onderhoud dus heel...

Lossen

Slaven en gevangenen konden worden losgekocht (Ex. 21:8; Lev. 25:48; Job 6:23). Ook verlorengegaan familiebezit kan weer worden vrijen teruggekocht. Hij, die dit doet, heet een losser (Lev. 25:25; vgl. Ruth 4:5...

Lot

Neef en reisgenoot van Abram (Gen. 11:27, 31; 12:6) die de Jordaan-vallei als woonplaats kiest en uit Sodom moet vluchten (13:1; 19:14). Hij wordt op een weinig verheffende manier de stamvader der...

Lot (loten)

Gr. kleros, vaststelling, bepaling, toedeling. Het lot wordt in bepaalde gevallen gebruikt als Godsspraak, om koning of apostel aan te wijzen (1 Sam. 10:20 vv; Hand. 1:26), uitsluitsel te verkrijgen over de...

Lukas

Dienaar van Paulus, die tezamen met hem gevangen zat (Filem.: 24) ook in Rome (2 Tim. 4:11). De apostel noemt hem ‘geliefde geneesheer’ (Kol. 4:14). Hij is waarschijnlijk afkomstig uit Antiochië en...