Togárma

Eigennaam ♂ & naam van een volk Betekenis: Benig – knagende pijn in de botten Een zoon van Gomer en kleinzoon van Jafeth Een volk dat handelde in paarden en muilezels op...