Togárma


Eigennaam ♂ & naam van een volk

Betekenis: Benig – knagende pijn in de botten

  1. Een zoon van Gomer en kleinzoon van Jafeth
  2. Een volk dat handelde in paarden en muilezels op de jaarmarkten van Tyrus. Waarschijnlijk een Armeens of een Scythisch ras en afstammelingen van de zoon van Gomer

Bijbelverzen:

(Genesis 10:3) En de zonen van Gomer zijn: Askenaz, en Rifath, en Togárma.

(Ezechiël 27:14) Uit het huis van Togárma leverden zij paarden, en ruiteren, en muilezels [op] uw markten.

(Ezechiël 38:6) Gomer en al zijn benden, en het huis van Togárma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.

Deel dit artikel op: