Syrië-Máächa

Plaatsnaam – Naam van streek Betekenis: ≈ Het verdrukte Syrië Bijbelverzen: (1 Kronieken 19:6) Toen de kinderen Ammons zagen, dat zij zich stinkende gemaakt hadden bij David, zo zond Hanun en de...

Syrië

Naam van een land Betekenis: Hoog – verheven Aram (Num. 23:7), het land ten noorden van Israël (hoofdstad Damascus) waarmee de koningen van Israël vaak in strijd gewikkeld waren (2 Sam. 8:5...