Adónikam


Eigennaam ♂

Betekenis: Heer van de vijand – de Heer heeft opgewekt

Bijbelverzen:

(Ezra 2:13) De kinderen van Adónikam, zeshonderd zes en zestig.

(Ezra 8:13) En van de laatste kinderen van Adónikam, welker namen deze waren: Elifélet, Jehíël, en Semája; en met hen zestig manspersonen.

(Nehémia 7:18) De kinderen van Adónikam, zeshonderd zeven en zestig;

Deel dit artikel op: