Dan


H1835 – דָּן (dân)

Eigennaam ♂ – Plaatsnaam – Naam van een stam

Betekenis:
Rechter – hij die recht spreekt

Omschrijving

  1. Naam van de zoon van Jakob;
  2. Naam van een stam;
  3. Naam van een plaats;
  4. Naam van een gebied.

Bijbelverzen

ot1-14:14 Genesis 14:14 , ot1-30:6 Genesis 30:6 , ot1-35:25 Genesis 35:25 , ot1-46:23 Genesis 46:23 , ot1-49:16 Genesis 49:16 , ot2-1:4 Éxodus 1:4 , ot2-31:6 Éxodus 31:6 , ot2-35:34 Éxodus 35:34 , ot2-38:23 Éxodus 38:23 , ot3-24:11 Leviticus 24:11 ,
ot4-1:12 Numeri 1:12 , ot4-1:38 Numeri 1:38 , ot4-1:39 Numeri 1:39 , ot4-2:25 Numeri 2:25 , ot4-2:31 Numeri 2:31 , ot4-7:66 Numeri 7:66 , ot4-10:25 Numeri 10:25 , ot4-13:12 Numeri 13:12 , ot4-26:42 Numeri 26:42 , ot4-34:22 Numeri 34:22 , ot5-27:13 Deuteronomium 27:13 , ot5-33:22 Deuteronomium 33:22 , ot5-34:1 Deuteronomium 34:1 ,
ot6-19:40 Jozua 19:40 , ot6-19:47 Jozua 19:47 , ot6-19:48 Jozua 19:48 , ot6-21:5 Jozua 21:5 , ot6-21:23 Jozua 21:23 , ot7-1:34 Richteren 1:34 , ot7-5:17 Richteren 5:17 , ot7-13:25 Richteren 13:25 , ot7-18:2 Richteren 18:2 , ot7-18:16 Richteren 18:16 , ot7-18:22 Richteren 18:22 , ot7-18:23 Richteren 18:23 , ot7-18:25 Richteren 18:25 , ot7-18:26 Richteren 18:26 , ot7-18:29 Richteren 18:29 , ot7-18:30 Richteren 18:30 , ot7-20:1 Richteren 20:1 , ot9-3:20 1 Samuël 3:20 , ot10-3:10 2 Samuël 3:10 , ot10-17:11 2 Samuël 17:11 , ot10-24:2 2 Samuël 24:2 , ot10-24:15 2 Samuël 24:15 , ot11-4:25 1 Koningen 4:25 , ot11-12:29 1 Koningen 12:29 , ot11-12:30 1 Koningen 12:30 , ot11-15:20 1 Koningen 15:20 , ot12-10:29 2 Koningen 10:29 , ot13-2:2 1 Kronieken 2:2 , ot13-21:2 1 Kronieken 21:2 , ot13-27:22 1 Kronieken 27:22 , ot14-2:14 2 Kronieken 2:14 , ot14-16:4 2 Kronieken 16:4 , ot14-30:5 2 Kronieken 30:5 ,
ot18-7:14 Job 7:14 , ot24-4:15 Jeremía 4:15 , ot24-8:16 Jeremía 8:16 , ot26-27:19 Ezechiël 27:19 , ot26-48:1 Ezechiël 48:1 , ot26-48:2 Ezechiël 48:2 , ot26-48:32 Ezechiël 48:32 , ot30-8:14 Amos 8:14

Deel dit artikel op: