Dobrath


H1705 – דּברת (dâberath)

Plaatsnaam

Betekenis:
Weiland – schaapsweide

Omschrijving

Een stad in het gebied van Issaschar, op de grens tussen die stam en Zebulon. De stad werd toegewezen aan de Levieten.

Bijbelverzen

ot6-19:12 Jozua 19:12 , ot6-21:28 Jozua 21:28 , ot13-6:72 1 Kronieken 6:72

Deel dit artikel op: