Cub


H3552 – כּוּב (kûb)

Naam van een volk

Betekenis:
≈ Doorn – stekel

Omschrijving

De naam van Noord-Afrikaans volk, in de tijd van Nebukadnezar en een bondgenoot van Egypte.

Bijbelverzen

ot26-30:5 Ezechiël 30:5

Deel dit artikel op: