Charchas


Eigennaam ♂

Betekenis: Ontbranding – zwaar – het bedekken van een lam

Een van de zeven eunuchen of kamerheren van koning Ahasvéros.

Bijbelverzen:

(Esther 1:10) Op den zevenden dag, toen des konings hart vrolijk was van den wijn, zeide hij tot Mehúman, Biztha, Charbóna, Bigtha en Abagtha, Zethar en Charchas, de zeven kamerlingen, dienende voor het aangezicht van den koning Ahasvéros,

Deel dit artikel op: