Hammoth-Dôr


Plaatsnaam

Betekenis: Warme bronnen van Dor – warme baden van Dor

Een Levitische stad in Nafthali waarschijnlijk identiek aan Hámmath

Bijbelverzen:

(Jozua 21:32) En van den stam van Nafthali, de vrijstad des doodslagers, Kedes in Galiléa, en haar voorsteden, en Hammoth-Dôr en haar voorsteden, en Karthan en haar voorsteden: drie steden.

Deel dit artikel op: