Hámmath


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Heet bad – warme bron

  1. De vader van het huis van Rechab
  2. Een van de steden van Naftali

Bijbelverzen:

(Jozua 19:35) De vaste steden nu zijn: Ziddim, Zer en Hámmath, Rakkath en Cinnereth,

(1 Kronieken 2:55) En de huisgezinnen der schrijvers, die te Jabes woonden, de Tirathieten, de Simeathieten, de Suchathieten; dezen zijn de Kenieten, die gekomen zijn van Hámmath, den vader van het huis van Rechab.

Deel dit artikel op: