Chaldéa


Naam van een streek

Betekenis: Astrologen – waarzegger

Het zuidelijke deel van Babylonië, Neder-Mesopotamië, ligt voornamelijk op de rechteroever van de Eufraat, maar de naam wordt algemeen gebruikt voor de hele Mesopotamische vlakte. De inwoners waren de Chaldeeën. In Dan. 2:2-4 en 5:7 zijn het speciaal de sterrenwichelaars en waarzeggers.

Bijbelverzen:

Jeremía 50:10 – Jeremía 51:24 – Jeremía 51:35 – Ezechiël 11:24 – Ezechiël 16:29 – Ezechiël 23:15 – Ezechiël 23:16

Deel dit artikel op: