Chadrach

Naam van een gebied

Betekenis: Onderkomen – verblijf

Een gebied in Syrië

Bijbelverzen:

(Zacharia 9:1) De last van het woord des HEEREN over het land Chadrach en Damaskus, deszelfs rust; want de HEERE heeft een oog [over] den mens, gelijk [over] al de stammen Israëls.

Deel dit artikel op: