Chefíra


Plaatsnaam

Betekenis: Kleine leeuwin

Een van de vier Hevitische steden die vrede sloten met de Hebreeën

Bijbelverzen:

(Jozua 9:17) Want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derden dage aan hun steden; hun steden nu waren Gíbeon, en Chefíra, en Beërôth, en Kirjath-Jeárim.

(Jozua 18:26) En Mizpe, en Chefíra, en Moza,

Deel dit artikel op: