Kalné


Plaatsnaam

Betekenis: Gemeenschappelijkheid – onze voleinding – het fort van de god Anu

De vierde van Nimrods steden gelegen aan de rivier de Tigris. Kalné betekent “Fort van de god Anu”. Het fort was één van de belangrijkste voorwerpen van Babylonische aanbidding. Kalno komt ook voor als Calne en Kalno.

Bijbelverzen:

(Genesis 10:10) En het beginsel zijns rijks was Babel, en Erech, en Accad, en Calne in het land Sinear.

(Amos 6:2) Gaat over naar Kalné, en ziet toe; en gaat van daar naar Hamath, de grote [stad], en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale?

(Jesaja 10:9) Is niet Kalno gelijk Kárchemis? Is Hamath niet gelijk Arfad? Is niet Samaria gelijk Damaskus?

Deel dit artikel op: