Candacé


Eigennaam ♀

Betekenis

Vorst van dienaren

Omschrijving

Koningin van Ethiopië. Candacé is de naam van de familie, niet alleen van het individu. Haar kamerling of schatbewaarder werd tot Christus bekeerd door Filippus de evangelist.

Bijbelverzen

Handelingen 8:27

Deel dit artikel op: