Bozkath


Plaatsnaam

Betekenis: Rotsachtige hoogte – verheven – verhoogd

Een stad in het laagland van Juda, waar de grootmoeder van Josía vandaan kwam.

Bijbelverzen:

(Jozua 15:39) Lachis, en Bozkath, en Eglon,

(2 Koningen 22:1) Josía was acht jaren oud, toen hij koning werd, en regeerde een en dertig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jedída, een dochter van Adája, van Bozkath.

Deel dit artikel op: