Bohan


Eigennaam ♂

Betekenis: Duim

Een zoon van Ruben naar wie een steen is vernoemd. Waarschijnlijk ter herdenking van een prestatie van hem in de verovering van Palestina. De steen markeerde de grenslijn tussen Juda en Benjamin. Nu “de steen van de vinger” genoemd, Hadjar el Asbah.

Bijbelverzen:

(Jozua 15:6) En deze landpale zal opgaan tot Beth-Hogla, en zal doorgaan van het noorden naar Beth-Arába; en deze landpale zal opgaan tot den steen van Bohan, den zoon van Ruben.

(Jozua 18:17) En strekt zich van het noorden, en gaat uit te En-Sémes; van daar gaat zij uit naar Gelilôth, welke is tegenover den opgang naar Adûmmim, en zij gaat af aan den steen van Bohan, den zoon van Ruben;

Deel dit artikel op: