Bochru


Eigennaam ♂

Betekenis: Eerstgeborene – Zijn keuze

Eén van de zes zonen van Azel, een afstammeling van koning Saul

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 8:38) Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen; Azríkam, Bochru, en Ismaël, en Searja, en Obádja, en Hánan. Al dezen waren zonen van Azel.

(1 Kronieken 9:44) Azel nu had zes zonen, en dit zijn hun namen: Azríkam, Bochru, en Ismaël, en Searja, en Obádja, en Hánan; dezen zijn Azels zonen.

Deel dit artikel op: