Boaz


Eigennaam ♂ – naam van voorwerp

Betekenis: In Hem is kracht – enthousiasme

  1. Een voorouder van David en een bloedverwant van Naomi de schoonmoeder van Ruth.
  2. De naam die gegeven is aan een van de twee koperen pilaren die Salomo oprichtte in de voorhof van de tempel.

Bijbelverzen:

Ruth 2:1 – Ruth 2:3 – Ruth 2:4 – Ruth 2:5 – Ruth 2:8 – Ruth 2:11 – Ruth 2:14 – Ruth 2:15 – Ruth 2:19 – Ruth 2:23 – Ruth 3:2 – Ruth 3:7 – Ruth 4:1 – Ruth 4:5 – Ruth 4:8 – Ruth 4:9 – Ruth 4:13 – Ruth 4:21 – 1 Koningen 7:21 – 1 Kronieken 2:11 – 1 Kronieken 2:12 – 2 Kronieken 3:17 – Matthéüs 1:5 – Lukas 3:32

Deel dit artikel op: