Boanérges


Eigennaam ♂

Betekenis: Zonen van de donder

De Aramese naam die Jezus aan Jakobus en Johannes heeft gegeven

Bijbelverzen:

(Markus 3:17) En Jakobus, den [zoon] van Zebedéüs, en Johannes, den broeder van Jakobus; en gaf hun [toe] namen, Boanérges, hetwelk is, zonen des donders;

Deel dit artikel op: