Blastus


Eigennaam ♂

Betekenis: Dat ontluikt – dat voortbrengt – kiem – spruit

Een man die “kamerheer” was van koning Herodes Agrippa, of die de leiding had over zijn slaapkamer. Zulke personen hadden gewoonlijk grote invloed op hun meesters, en vandaar dat het feit dat Blastus de vrede met Tyrus en Sidon begunstigde, belangrijk was.

Bijbelverzen:

( nt5-12:20 Handelingen 12:20 )

Deel dit artikel op: