Blastus

Eigennaam ♂

Betekenis: Dat ontluikt – dat voortbrengt – kiem – spruit

Een man die “kamerheer” was van koning Herodes Agrippa, of die de leiding had over zijn slaapkamer. Zulke personen hadden gewoonlijk grote invloed op hun meesters, en vandaar dat het feit dat Blastus de vrede met Tyrus en Sidon begunstigde, belangrijk was.

Bijbelverzen:

(Handelingen 12:20) En Heródes had in den zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen; maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem, en Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des konings [land].

Deel dit artikel op: