Bitynië


Naam van een streek

Betekenis: ≈ Gewelddadige neerslag – terugwijkend land

Een historische landstreek, gelegen in het noord(west)elijke deel van Klein-Azië. Later was het onderdeel van de Romeinse provincie Pontus et Bithynia. In de oudheid was het, ondanks het hoofdzakelijk bergachtige karakter, een vruchtbare landstreek, met rijke marmergroeven

Bijbelverzen:

(Handelingen 16:7) Ze kwamen bij Mysië. Van daar probeerden ze naar Bitynië te reizen. Maar weer hield de Heilige Geest hen tegen.

(1 Petrus 1:1) Petrus, een boodschapper van Jezus Christus, schrijft deze brief aan de vreemdelingen [die in Jezus geloven en] die verspreid in het buitenland wonen: in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië.

Deel dit artikel op: