Bithron


Naam van een plaats of kloof

Betekenis: Het hele land strekt zich uit – de kloof lijkt niet te zijn

Geen echte naam. Het geeft eerder de kloof aan waardoor Abner Mahanáïm naderde

Bijbelverzen:

(2 Samuël 2:29) Abner dan en zijn mannen gingen dienzelfden gansen nacht over het vlakke veld; en zij gingen over de Jordaan en wandelden het ganse Bithron door, en kwamen tot Mahanáïm.

Deel dit artikel op: