Birsa


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon des verderfs – zoon van goddeloosheid

De koning van Gomórra

Bijbelverzen:

(Genesis 14:2) Dat zij krijg voerden met Bera, koning van Sódom, en met Birsa, koning van Gomórra, Sinab, koning van Adama, en Seméber, koning van Zebóïm, en den koning van Bela, dat is Zoar.

Deel dit artikel op: