Bilsan


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van de tong – vraagsteller – welsprekend

Een metgezel van Zerubbábel

Bijbelverzen:

(Ezra 2:2) Dewelken kwamen met Zerubbábel, Jésua, Nehemia, Serája, Reëlaja, Mórdechai, Bilsan, Mizpar, Bigvai, Rehum [en] Baëna. [Dit] is het getal der mannen des volks van Israël.

(Nehémia 7:7) Dewelke kwamen met Zerubbábel, Jésua, Nehemía, Azária, Raämja, Nahamáni, Mórdechai, Bilsan, Mispéreth, Bigvai, Nehum [en] Baëna. [Dit] is het getal der mannen van het volk van Israël.

Deel dit artikel op: