Bilhan


Eigennaam ♂

Betekenis: Zwak

  1. De zoon van Ézer een nakomeling van Ezau
  2. De zoon van Jedíaël

Bijbelverzen:

(Genesis 36:27) Dit zijn de zonen van Ézer: Bilhan, en Záävan, en Akan.

(1 Kronieken 1:42) De kinderen van Ézer waren Bilhan, en Záävan, en Jáäkan. De kinderen van Disan waren Uz en Aran.

(1 Kronieken 7:10) De kinderen van Jedíaël nu waren Bilhan; en de kinderen van Bilhan waren Jeüs en Benjamin, en Ehud, en Chenáäna, en Zethan, en Tharsis, en Ahi-Sahar.

Deel dit artikel op: