Bilga


Eigennaam ♂

Betekenis: Vrolijkheid – eerstgeborene

  1. Een priester, in de tijd van David
  2. Een priester of priesterlijke familie, die terugkeerde uit Babylon, met Zerubbábel.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 24:14) Het vijftiende voor Bilga, het zestiende voor Immer,

(Nehémia 12:5) Mijámin, Máädja, Bilga,

(Nehémia 12:18) Van Bilga, Sammúa; van Semája, Jónathan;

(Nehémia 10:8) Maäzía, Bilgai, Semája. Dit waren de priesters.

Deel dit artikel op: