Bildad


Eigennaam ♂

Betekenis: Zoon van de strijd – zoon van twist

De tweede van Jobs drie vrienden. Hij wordt “de Suhiet” genoemd, wat zowel zijn familie als land weergeeft.

Bijbelverzen:

(Job 2:11) Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad, dat over hem gekomen was, kwamen zij, ieder uit zijn plaats, Elífaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, en Zofar, de Naämathiet; en zij waren het eens geworden, dat zij kwamen om hem te beklagen, en om hem te vertroosten.

(Job 8:1) Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

(Job 18:1) Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

(Job 25:1) Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zeide:

(Job 42:9) Toen gingen Elífaz, de Themaniet, en Bildad, de Suhiet, [en] Zofar, de Naämathiet, henen, en deden, gelijk als de HEERE tot hen gesproken had; en de HEERE nam het aangezicht van Job aan.

Deel dit artikel op: