Bíkeat-Áven


Plaatsnaam

Betekenis: IJdelheid – niets – nietigheid

Een vlakte, vallei in Syrië

Bijbelverzen:

(Amos 1:5) En Ik zal den grendel van Damaskus verbreken, en zal uitroeien den inwoner van Bíkeat-Áven, en dien, die den scepter houdt, uit Beth-Eden; en het volk van Syrië zal gevankelijk weggevoerd worden naar Kir, zegt de HEERE.

Deel dit artikel op: