Bézek


Plaatsnaam

Betekenis: Bliksem – lichtflits

  1. De woonplaats van Adoni-Bezek, in het aan Juda toegewezen gebied. Het lag in de bergen, niet ver van Jeruzalem.
  2. De plaats waar Saul de troepen van Israël en Juda telde. Ergens in het midden van het land, vlakbij de Jordaanvallei.

Bijbelverzen:

(Richteren 1:4) En Juda toog op, en de HEERE gaf de Kanaänieten en de Ferezieten in hun hand; en zij sloegen hen bij Bézek, tien duizend man.

(Richteren 1:5) En zij vonden Adóni-Bézek te Bézek, en streden tegen hem; en zij sloegen de Kanaänieten en de Ferezieten.

(Richteren 1:6) Doch Adóni-Bézek vluchtte; en zij jaagden hem na, en zij grepen hem, en hieuwen de duimen zijner handen en zijner voeten af.

(Richteren 1:7) Toen zeide Adóni-Bézek: Zeventig koningen, met afgehouwen duimen van hun handen en van hun voeten, waren onder mijn tafel, [de kruimen] oplezende; gelijk als ik gedaan heb, alzo heeft mij God vergolden! En zij brachten hem te Jeruzalem, en hij stierf aldaar.

(1 Samuël 11:8) En hij telde hen te Bézek; en van de kinderen Israëls waren driehonderd duizend, en van de mannen van Juda dertig duizend.

Deel dit artikel op: