Beth-Zur


Eigennaam & Plaatsnaam

Betekenis: Huis van rots – huis van de rots

  1. Een van Judea’s sterkste steden in de bergen van Juda, tussen Halhul en Gedor.
  2. De zoon van Maon (1 Kronieken 2:45)

Bijbelverzen:

(Jozua 15:58) Halhul, Beth-Zur, en Gedor,

(1 Kronieken 2:45) De kinderen van Sammai nu waren Maon; en Maon was de vader van Beth-Zur.

(2 Kronieken 11:7) En Beth-Zur, en Socho, en Adullam,

(Nehémia 3:16) Na hem verbeterde Nehémia, de zoon van Azbuk, overste van het halve deel van Beth-Zur, tot tegenover Davids graven, en tot aan den gemaakten vijver, en tot aan het huis der helden.

Deel dit artikel op: