Beth-Rafa


Eigennaam ♂

Betekenis: Huis van genezing – huis van gezondheid

Een naam die voorkomt in de stamboom van Juda, als de zoon van Eston.

Bijbelverzen:

(1 Kronieken 4:12) Eston nu gewon Beth-Rafa, en Paséa, en Tehínna, den vader van Ir-Nahas; dit zijn de mannen van Recha.

Deel dit artikel op: