Beth-Sitta


Plaatsnaam

Betekenis: Plaats van Acacia – Acaciahuis

Bijbelverzen:

(Richteren 7:22) Als de driehonderd met de bazuinen bliezen, zo zette de HEERE het zwaard des een tegen den anderen, en [dat] in het ganse leger; en het leger vluchtte tot Beth-Sitta toe naar Tserédath, tot aan de grens van Abel-Mehóla, boven Tabbath.

Deel dit artikel op: