Beth-Jesimôth


Plaatsnaam

Betekenis: Verlaten huis

Bijbelverzen:

(Numeri 33:49) En zij legerden zich aan de Jordaan van Beth-Jesimôth, tot aan Abel-Sittim, in de vlakke velden der Moabieten.

(Jozua 12:3) En [over] het vlakke veld tot aan de zee van Cinnerôth tegen het oosten, en tot aan de zee des vlakken velds, de Zoutzee, tegen het oosten, op den weg naar Beth-Jesimôth; en van het zuiden beneden Asdôth-Pisga.

(Jozua 13:20) En Beth-Peor, en Asdôth-Pisga, en Beth-Jesimôth;

(Ezechiël 25:9) Daarom, ziet, Ik zal de zijde van Moab openen, van de steden af, van zijn steden, [die] van zijn grenzen af zijn, het sieraad des lands, Beth-Jesimôth, Baäl-Meon, en tot Kiriatháïm toe;

Deel dit artikel op: