Beth-Hammerchabôth


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van de koetsiers – huis van de wagens

Een stad van Simeon, in het uiterste zuidoosten van Juda. De stad had depots of stations van strijdwagens die vereist waren tijdens de regering van Salomo, toen er een geregelde handel dreef met Egypte.

Bijbelverzen:

(Jozua 19:5) En Ziklag, en Beth-Hammerchabôth, en Hazar-Suza,

(1 Kronieken 4:31) En te Beth-Markabôth, en te Hazar-Susim, en te Beth-Bíri, en te Saäráïm. Dit waren hun steden, totdat David koning werd.

Deel dit artikel op: