Beth-Chérem


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van de wijngaard

Ten Zuiden van Jeruzalem, nabij Thekóa. De heerser van de regio rond Beth-Chérem hielp Nehemia bij de herbouw van de muur van Jeruzalem.

Bijbelverzen:

(Nehémia 3:14) De Mistpoort nu verbeterde Malchía, de zoon van Rechab, overste van het deel Beth-Chérem; hij bouwde ze, en richtte haar deuren op, [met] haar sloten en haar grendelen.

(Jeremía 6:1) Vlucht met hopen, gij kinderen van Benjamin! uit het midden van Jeruzalem, en blaast de bazuin te Thekóa, en heft een vuurteken op te Beth-Chérem; want er kijkt een kwaad uit van het noorden, en een grote breuk.

Deel dit artikel op: