Beth-Fagé


Plaatsnaam

Betekenis: ≈ Huis van vroege vijgen

De plaats waarheen Christus, op de weg van Jericho naar Jeruzalem, Zijn discipelen, om een ezel te halen, naar toe stuurde. De plaats moet dicht bij Bethanië hebben gelegen.

Bijbelverzen:

(Matthéüs 21:1) En als zij nu Jeruzalem genaakten, en gekomen waren te Beth-Fagé, aan den Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen,

(Markus 11:1) En toen zij Jeruzalem genaakten, te Beth-Fagé en Bethanië, aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit,

(Lukas 19:29) En het geschiedde, als Hij nabij Beth-Fagé en Bethanië gekomen was, aan den berg, genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,

Deel dit artikel op: