Beth-Bára


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van de doorgang – huis van de doorwaadbare plaats

Bijbelverzen:

(Richteren 7:24) Ook zond Gídeon boden in het ganse gebergte van Efraïm, zeggende: Komt af den Midianieten tegemoet, en beneemt hunlieden de wateren, tot aan Beth-Bára, te weten de Jordaan; alzo werd alle man van Efraïm bijeengeroepen, en zij benamen [hun] de wateren tot aan Beth-Bára, en de Jordaan.

Deel dit artikel op: