Beth-Arbel


Plaatsnaam

Betekenis: Huis van Gods hinderlaag – huis van de strik

Bijbelverzen:

(Hoséa 10:14) Daarom zal er een groot gedruis ontstaan onder uw volken, en al uw vestingen zullen verstoord worden, gelijk Salman Beth-Arbel verstoorde ten dage des krijgs; de moeder werd verpletterd met de zonen.

Deel dit artikel op: