Bezer


Eigennaam ♂ & Plaatsnaam

Betekenis: Goud

  1. Een nakomeling van Aser
  2. Een stad in woestijn in de stam Ruben.

Bijbelverzen:

(Deuteronomium 4:43) Bezer in de woestijn, in het effen land, voor de Rubenieten; en Ramoth in Gílead, voor de Gadieten; en Golan in Bazan, voor de Manassieten.

(Jozua 20:8) En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven zij Bezer in de woestijn, in het platte land, van den stam van Ruben; en Ramoth in Gílead, van den stam van Gad; en Golan in Bazan, van den stam van Manasse.

(Jozua 21:36) En van den stam van Ruben, Bezer en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden;

(1 Kronieken 6:78) En aan gene zijde van de Jordaan tegen Jericho, tegen het oosten aan de Jordaan, van den stam van Ruben: Bezer in de woestijn, en haar voorsteden, en Jahza en haar voorsteden,

(1 Kronieken 7:37) Bezer, en Hod, en Samma, en Silsa, en Jithran, en Beëra.

Deel dit artikel op: